Η επιλογή ενός προγράμματος σπουδών, είτε πρόκειται για βασικές είτε για μεταπτυχιακές σπουδές, αποτελεί μια πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία:

 • Σε ποια χώρα θα πραγματοποιηθούν οι σπουδές;
 • Ποιό είναι το καταλληλότερο πανεπιστήμιο σύμφωνα με τις προτιμήσεις και το προφίλ του κάθε υποψήφιου;
 • Ποιές άλλες παραμέτρους και ποια χαρακτηριστικά οφείλει να εξετάζει; (η κουλτούρα του ιδρύματος, η εξειδίκευσή του σε ένα τομέα ή όχι, η σύνδεση με την αγορά εργασίας κ.ά.)
 • Ποιο είναι το καταλληλότερο πρόγραμμα; Πώς συνυπολογίζονται χαρακτηριστικά όπως η δομή του προγράμματος, η διάρκεια, το περιεχόμενο και η μεθοδολογία διδασκαλίας;
 • Πώς θα προετοιμαστεί ο υποψήφιος καλύτερα για την υποβολή της αίτησης, αλλά και για τη συνέντευξη σε επόμενο στάδιο;

Ο υποψήφιος οφείλει να γνωρίζει πώς θα ετοιμάσει αρτιότερα την αίτησή του, θα προβάλει άμεσα και κατάλληλα τα δυνατά του χαρακτηριστικά, θα χειριστεί έξυπνα τις όποιες αδυναμίες του, θα εκμεταλλευτεί την κάθε ενότητα της αίτησης για να ενισχύσει το προφίλ του, θα παρουσιαστεί κατάλληλα στην συνέντευξη σε επόμενα στάδια, και, γενικώς, θα υποβάλει ένα πλήρη φάκελο υποψηφιότητας. Για αυτούς τους λόγους, το γραφείο Συμβούλων Εκπαίδευσης Admitted! προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

 1. Επιλογή προγραμμάτων και πανεπιστημίων
 2. Personal statement - Motivation letter - Application essays
 3. Σύνταξη - βελτιστοποίηση - μετάφραση βιογραφικού σημειώματος
 4. Συμβουλευτική για τις συστατικές επιστολές
 5. Συμπλήρωση αιτήσεων
 6. Προετοιμασία για συνέντευξη
 7. Υποστήριξη για αιτήσεις υποτροφιών
 8. Αιτήσεις για διαμονή σε φοιτητικές εστίες (ιδιωτικές και πανεπιστημιακές)